Hoe werkt het voor u?

4 fases

Onze kennismaking is kort en krachtig. We zijn duidelijk over uw wensen en onze bedoelingen. Dat schept een band van wederzijds vertrouwen en integriteit. We maken concrete afspraken over tijdsbesteding en investering van beide kanten. Hierdoor ontstaat ruimte en rust waarbinnen een open en oprecht advies tot stand kan komen.

Fase 1. Inventarisatie, overzicht en bewustwording. 
Een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie én van uw doelen, wensen, passies en prioriteiten. Deze ingrediënten vormen samen de basis van het financieel plan wat we voor u opstellen.

Fase 2. Analyse, obstakels en strategie.
De gegevens zijn nauwkeurig verwerkt in een financieel rapport en wij geven u een uitgebreide analyse hierop. Tijdens een dieptegesprek kijken we of de door u aangegeven toekomstscenario’s op basis van de huidige financiële situatie gerealiseerd kunnen worden. We kijken waar er knelpunten zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze op te lossen. Vervolgens plannen we samen een strategie om in vreugde en vrijheid uw gewenste doelen te realiseren.

Fase 3. Advies, uitvoering en beheer.
Uw persoonlijk financieel plan is klaar. Naar uw wens is dit een samenvatting van wat besproken is en een opsomming van de door ons uit te voeren acties. Het kan ook een zeer uitgebreid en gedetailleerd overzicht zijn, met uw wensen en doelen en de te zetten stappen voor iedere betrokken partij helder in beeld gebracht. In ieder geval zijn de gegevens uit de analyse vertaald naar een persoonlijk advies op maat.

Fase 4. Continuïteit, vrijheid en zekerheid. 
De cirkel is rond en blijft daardoor continu in beweging. Er zullen opnieuw keerpunten in uw (financiële) leven komen en ook wetten en regels worden dikwijls aangepast. Regelmatige bijsturing is gewenst om uw financieel plan actueel te houden en om er voor te zorgen dat u op koers blijft. In overleg met u plannen we hiervoor een aantal afspraken gedurende een bepaalde tijdsperiode in.

Werkwijze

Financial life planning is een proces waarbij wij u bewust maken van de toegevoegde waarde van geld, vermogensbeheer of een hypothecaire lening, teneinde uw werkelijke, persoonlijke en zakelijke doelstellingen te realiseren.

De huidige economie is grillig. Dat leert ons om aandachtig met onze budgetten om te gaan, zodat we in balans kunnen blijven werken en leven. Vrijheid is een kostbaar goed, evenals vreugde en veiligheid. Deze gevoelens doen zich makkelijker voor wanneer we onze financiën op orde hebben. Binnen financiële grenzen zijn er nog steeds grenzeloos veel mogelijkheden om uw leven te optimaliseren en uw wensen te realiseren. Dát is waarom wij zo van ons vak houden!

Wij zetten onze passie en professionaliteit graag in voor uw persoonlijk succes. Hiervoor werken wij volgens een vaste structuur dat in een aantal fasen verloopt. Deze nemen we vooraf met u door en aan de hand hiervan bepalen we in overleg met u welke tijdsinvestering we hieraan besteden en hoe onze beloning wordt samengesteld.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een compleet financieel planningstraject :