Team

OVER

In 1996 kruisten de paden van Harry en Monique elkaar en een jaar later was Nederlandsche Planners Associatie een beklonken feit. Wij delen eenzelfde visie op financiële planning en genieten van hetgeen onze dienst voor u oplevert.

Hij,

vindt zijn uitdaging in de materie van complexe financiële vraagstukken over
werkgeverschap, pensioen  en vermogensplanning.

Zij,

heeft een brede kijk op de samenleving en verbindt onbaatzuchtig levenswensen van
mensen aan hun financiën.

Samen,

staan we voor een duurzame leefomgeving waarin zorg voor de medemens
vanzelfsprekend is.

Nederlandsche Planners Associatie dat zijn wij, Harry van Houdt en Monique Londema; een onafscheidelijk team in financiële dienstverlening!

INTERVIEW MET
MONIQUE EN HARRY